Betoaji Staff 2014

Betoaji Staff 2014

31st December 2014

Một năm 2014 đã qua đi, Betoaji Nagaoka đã tổ chức được rất nhiều sự kiện, trong đó có 4 lớp dạy nấu ăn tại Nagaoka, 1 lớp dạy nấu ăn tại Ojiya, 1 lần tham gia festival tại Mitsuke và 1 buổi giới thiệu Tết tại Nagaoka.

 

Comments